ÇOCUKLARDA İÇE DÖNÜKLÜK


| 18 Eylül 2013 | 0 yorum | 2427 gosterim
icedonuk

Her çocuğun zihinsel, ruhsal ve fiziksel gelişim durumu birbirinden farklılık göstermektedir. Bu nedenle genellikle 2 yaşından sonra çocuklarda açıkça gözlenebilen davranışlar, bize o çocuğun hangi yönden desteklenmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verir. Bu dönemde bazı çocuklar, diğerleriyle, sıcak ve neşeli bir ilişki kurarken; bazıları da daha çok kendi başına zaman geçirmeyi tercih edebilir, diğerleriyle ilişki kurmakta zorluk çekebilirler. Çocuğun sosyal-duygusal gelişimi diğer çocuklarla oyun oynayacağı dönem içerisindeyken, çocuk tek başına kalmayı tercih ediyor ve diğer çocuklarla ilişki kurmakta zorlanıyorsa aileler çocuklarını desteklemelidirler.

Bu durumda ailelerin dikkat edeceği noktalar aşağıdaki gibidir:

● Aileler çocuğun içe dönüklüğünün temeline inmeli ve altta yatan nedeni araştırmalıdır. Bunun için çocuğun günlük yaşamına ilişkin ipuçlarını toplamalı ve hangi durumlarda daha çok yalnız kalmayı tercih ettiğine dikkat edilmelidir.

● Daha çok içe dönük çocukların evde ve diğer ortamlarda tek başına geçirdiği süreler en aza indirgenmelidir. Özellikle TV başında geçirilen zaman sınırlandırılmalı, mümkünse kendi akran gruplarıyla zaman geçireceği alan ve zaman yaratılmalıdır.

● Daha çok içe dönük çocukların, olumlu yönleri öne çıkarılmalı, desteklenmeli ve pekiştirilmelidir.

● Çocuk grup etkinliklerine yönlendirilmeli. Fakat bu durum çocuğu zorlayarak değil, aşamalı olarak çocuğun diğerleriyle ilişki kurmasını özendirerek olmalıdır.

● Çocuğun herhangi bir özelliği diğer çocuklarla kıyaslanmamalı ve yıkıcı bir biçimde eleştirilmemelidir. Bu çocuğun daha çok içe dönmesinden başka bir işe yaramaz.

● Çocuğa olumlu kabul gösterilmeli. Anne-babaların bu çocuklara olan sevgilerini hem fiziksel hem de sözel olarak ifade etmeleri çocukların kendilerini ifade etmeleri yönünde cesaretlendirecektir.

● Aileler arasında “utangaçlık” diye nitelendirilen davranış biçimleri, çocuğun sosyal ortamlarda sakin, sorun çıkarmayan, uslu olarak tanımlanmasına neden olur. Bu durum aslında çocuğun kendi içsel süreçlerinde yaşadığı çatışmanın göstergesi olabilir. Bu nedenle çoğu zaman aileler çocuğun bu uslu(!) yanını farkında olmadan pekiştirebilirler.

Bazı durumlarda ise aileler çocuğun sosyal becerilerinin geliştirilmesi yönünde yetersiz kalabilmektedir. Bu aşamada çocuğun bu becerilerine yönelik bir uzmandan destek alması gerekmektedir.

PSK. NİHAL UYAR

www.algipsikodrama.com

Konu ile ilgili yorum yapmak ve yorumların tamamına ulaşmak için tıklayınız